Chương trình Váy đầm thời trang | Hồng Thắm website

Chương trình Váy đầm thời trang

 1. Đầm rời nhún ly cài nút trước
 2. Đầm rời 8 mảnh
 3. Đầm xếp ly (dập ly máy)
 4. Áo đầm 8 mảnh (không cổ)
 5. Áo đầm 6 mảnh (cổ én nhọn)
 6. Đàm dài bó xẻ sau (sát nách)
 7. Đầm eo sệ
 8. Đầm tàng
 9. Jiup bó ngắn – áo khoác
 10. Jiup bó dài – áo khoác
 11. Đồ bay – áo liền quần
 12. Đầm A
 13. Đầm 2 dây
 14. Đầm cổ đổ, tay liền
 15. Đầm một vai xếp nhiều li eo
 16. 5 mẫu đầm tự chọn

Học viên sử dụng máy may công nghiệp hoặc máy thường.